Поверителност и защитата на данните

Онлайн платформата watchsale.ro е собственост на СЦ Бродекс Интернатионал Срл (S.C. Brodex International Srl), намира в процедура по регистрация  в Регистъра на румънското Национално надзорно ведомство за обработване на данните с личен характер под № 5188/5 март 2015г.

 

Достъпът / посещението на този уебсайт от Ваше страна, се подчинява на Условията за ползване и на Политиката за поверителност, включва Вашето изрично приемане на това споразумение и представлява цялото споразумение (договор) между страните.

 

Watchsale.ro си запазва правото да променя и актуализира по всяко време съдаржанието на този сайт www.watchsale.bg, като и Политиката за поверителност и Общи условия / Условията за ползване без предупреждение. Затова, молим Ви, посетете редовно тази секция за да проверявате условията за ползване с които сте се съгласили да ги спазвате.

 

В този настоящен документ, думите в единствено число включват думите в множествено число, думите в множествено число, включват думите в единствено число, думите които означават мъжки род включват и думите за женски род и думите които означават мъжки род включват и тези за женски род.

 

а. данни с личен характер - всяка информация, свързана с идентифицирането на физическото лице или подлежащо на идентифициране; едно лице подлежащо на идентифициране, е лице, който може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, в самостоятелна част чрез позоваване на идентификационен номер или чрез един или повече фактори, специфични за неговата физическа, психологическа, умствена, икономическа, културна или социална самоличност;

 

б. обработване на данните с личен характер - всяка операция или набор от операции, които се извършват върху личните данни чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, регистриране, организиране, съхраняване, адаптиране или промяна, изтегляне, консултиране, употреба, разкриване чрез трето лице чрез предаване, разпространяване или по всякакъв начин, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриене или унищожаване;

 

в. складирането/съхраняването - съхранение на всякакъв вид подкрепа на събиране на данните с личен характер;

 

г. система за регистриране на данните с личен характер - всяка организирана структура на данните с личен характер, достъпна по определени критерии, независимо дали тази структура е организирана в централизиран или децентрализиран начин или разпределена по функционални или географски критерии;

  

д. оператор - всяко физическо или юридическо лице, от частно или публично право, включително тяхните публични органи, институции и териториални структури, което определя целите и средствата за обработване на личните данни;

 

е. трета страна - всяко физическо или юридическо лице, от частно или публично право, включително тяхните публични органи, институции и териториални структури, различни от субекта на данните, оператора или упълномощеното лице или лица, които под прякото ръководство за оператора или на упълномощеното лице, са упълномощени да обработват данните;

 

ф. получател - всяко физическо или юридическо лице, от частно или публично право, включително тяхните публични органи, институции и териториални образувания, за които се разкриват данните, независимо дали е трето лице или не; публичните органи, на които разкриват им/получават данни в специални следвания/анкети, няма да се считат за получатели;

 

г. анонимни данни - данни, които поради своя произход или специфична преработка, не могат да се свързват с определено или неопределено лице;

 

х. данни тип "бизнес контакти" - данни които включват име, длъжност, бизнес адрес, телефонен номер или електронна поща на един служител на организацията, в това качество. Тип данните  " бизнес контакти" не влизат в категорията на личните данни;

 

и. статистически данни - данни, които са били получени в резултат на обработка от оператора на личните данни, но не могат да се използват за идентифициране на дадено лице и се използват изключително за статистически цели и / или информиране, повишаване/реклама.

 

Сайта Scotianul може да събира личните Ви данни, но само с ваше разрешение и ако го предоставите доброволно.

Формулярът за регистрация на интернет страницата www.watchsale.bg иска информация, с която можете да бъдете идентифицирани или през която можем да се свържем с Вас, тези се намират в категорията на данните тип "бизнес контакти".

Събирането на данните с личен характер на сайта watchsale.ro включва:

Форми за онлайн плащане, което ще ви се предоставят, когато правите една електронна търговия (е-търговия ) транзакция в един от уебсайтовете на търговците уеб, които изполват решението Watchsale, ще бъдат попълвани с цялата искана информация и маркирани като задължителни, включително и личните данни.

 

Ние използваме личните данни, събрани на сайта watchsale.ro в следните цели:

• фактуриране на продуктите / услугите, които вие сте поръчвали;

• тяхната доставка;

• извършването на онлайн плащания;

• гарантира сигурността на електронната търговия транзакция / онлайн плащане чрез прилагане на филтри срещу измама.

 

Личните данни могат да бъдат разкривани без вашето съгласие в случай на съдебен спор / спор относно измамите по време на плащането, към следвате получатели: банки, участващи в онлайн плащания, Международни Организации за Карти и Доставчици на услуги / продукти, съответно съгласно с разпоредбите Закона 677/2001г., към упълномощените институции.

Продължавайки електронната търговия транзакция от страницата за плащане, посредством на сайта scotianul.ro, изрично давате съгласието си тносно събирането и обработката на данните с личен характер в информационната счетоводна система от двете компании споменати по-горе.

 

По отношение на данните, които могат да бъдат събрани по време на навигация в сайта www.watchsale.ro, използваме тези събрани личните данни, за следните цели:

• За да се уверяваме, че страницата на сайта е важна/има значение за вашите нужди.

• За предоставяме/изпращаме услуги, като бюлетини, събития или продукти, които сте заявили или закупили.

• За да ни помогнате да създадем и публикуваме най-подходящи съдържания за вас

• За да осигурим достъп до ограничени секции на сайта.

 

Сайтът Scotianul събира информация и я обработва в статистически данни, за какви страници имате достъп във вътрешността на сайтовете, включително IP адреса, от който се посещава сайта. Сайтът Scotianul може да използва по време на посещане за сайтовете, бисквитките (cookie-uri). Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. 

Бисквитките се използват за следните цели:

• За подобряване на сигурността на достъпа.

• Да се ​​подобри използваемостта и да предостави най-добрата услуга.

Повечето браузъри автоматично приемат бисквитките.  По принцип, приложение, използвано за достъп до уеб страници, позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал. Ако решите да не приемате бисквитките, все още ще можете да имате достъп до части от сайта,  които са на разположение на широката общественост, но няма да видите определена информация и характеристики на нашия сайт, предназначена за да подобри Вашият опит в нашия сайт.

В различните секции на сайта намират се връзки/линкове, за да ни изпратите съобщение имейл. Вашият имейл адрес се използва за изпращане на отговор и вашето съобщение се съхранява за бъдещи справки в случай, че решите да се свържете с нас отново. Вашият е-мейл адрес и предоставеното име, са въведени в категорията тип данни "бизнес контакт" и сайта Scotianul ще може да ги използва, включително и да ги изпраща и на трети лица, имайки Вашето одобрение.

Watchsale.ro може да разкрива данните с личен характер на трети лица, ако това се изисква от закона или при добросъвестни случаи, в които са необходими за тези действия: (а) съобразяване с строгостта на закона; (б) защита и отстояване на правата за собственост на сайта Watchsale и на своите уеб сайтове, или (в) действие при спешни случаи, за да защити личната безопасност на работниците, на потребителите на продукти или услуги, или на публичните лица.

 

Когато ни се иска да предоставяме данните с личен характер или ни се позволява това, ще се разкрият само данните, необходими за постигането на конкретни искания.

Сайтът Watchsale.ro не продава, замяна или отдава под наем личните данни на трети лица.

Сайтът Watchsale.ro може да използва статистическите данни или анонимните данни след обработката им в качеството си на оператор, в следните цели:

• реализиране на анализи / доклади;

• реализиране на информация;

• публикуване, насърчаване, промовирането на продуктите/услугите предлагани от  Watchsale.bg.

 

Watchsale.ro използва сигурни методи и технологии, заедно с политиките прилагани към служителите  и служители процедури, включително проверка и одит, за да защита личните данни, събрани в съответствие с действащото законодателство.

Сървърите където се хостват сайтове са защитени от физически достъп и разстояние разстояние ограничен и са инсталирани в подходящи технически помещения и от гледна точка на сигурността. Ние правим всички разумни усилия, оправдани от търговска гледна за защита събрането на личните данни, анализираме новите технологии в тази област и след това, ако е необходимо, ги прилагаме, за да обновяваме нашите системи за сигурност. Също така, инфраструктурата хардуера и софтуера, използвана от решението на сайта Watchsale.ro периодично се анализира от гледна точка на сигурността.

 

Във връзка с обработването на личните данни и на базата на съгласията определени в Закон 677/2001г., можете да използвате някой от тези права:

а) право на достъп до личните данни;

б) право да поиска поправка, изтриване или блокиране на подходящите личните данни;

в) право да се противопостави;

г) правото да не бъде обект на автоматични индивидуални решения (автоматични решения въз основа на автоматична обработка на данните извършвани чрез автоматични средства, за да се оцени някои лични аспекти);

д) правото да подаде жалба до надзорния орган, включително и право да се обръща на съдебна инстанция във връзка с всяко нарушение на правата, свързани с обработката на данните с личен характер.

 

Всичките тези права могат да бъдат упражнени чрез писмена молба, датирана и подписана, адресирана до нашето дружество.

Сайтовете могат да съдържат връзки към други сайтове, които са извън контрола на сайта Watchsale.ro, уеб сайтове, които ние вярваме, че ще ги намерите полезни. Ако осъществявате достъп до тези линкове ще имате достъп / ще посетете уебсайтове, които могат да имат политиката за поверителност, различна от тази на сайта Watchsale.ro.

Сайтът Watchsale.ro не продава продукти и / или услуги, които могат да бъдат закупени от непълнолетно лице. Сайтът Watchsale.bg може да продава или инкасира парична стойност на продуктите / услугите предназначени за непълнолетни, но закупен от възрастено лице. Ако сте непълнолетно лице и имате достъп до сайта, можете да го направите само ако сте под контрола на един родител или на законен настойник.

Ако имате въпроси относно Политиката за поверителност или желаете да бъдете информирани за данните с личен характер, обработвани от сайта Watchsale.bg и което Ви засяга директно, молим Ви свържете се с нас.

Молим Ви, запознайте се и с разден Условията за ползване, които също се прилагат за Вашият достъп / Вашето посещаване в сайта.

 

Полититакта за поверителност е обект на румънското законодателство. В случай на спор, ще се опита първо решение по взаимно съгласие в рамките на 30 работни дни от регистрирането на жалбата до нашия офис. Ако не могат да постигнат споразумение в срока, определен по-горе, ще се смята за компетентост на съда от същата административна структура с седалището на фирмата.

С приемането на този формуляр за съгласие,  потвърдите, че сте били информирани относто с  данните с личен характер, които се отнасяр до Вас, които следват да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани, както и че сте съгласни, че тези данни с личен характер да бъдат обработвани и използвани в такива ограничени определения, по време на развитието на дейността на дружеството.

Регистрацията/Абонирането на бюлетина в сайта Watchsale.ro може да бъде направено от други лица, различно от притежателя на имейл адреса, дори и за изпълнението на кампании с награди, насочени към този вид абониране. Ако притежателят на имейл адреса, не е съгласен да получава рекламни материали, които не го включват по никакъв начин в процеса на покупката, може да се отпишете, като ще използва линка в долната част на страницата, или може да изпрати искане/молба до имейла office@watchsale.bg. Срок за елиминиране на адрес от нашата база данни е за 48 работни часа.

 

СЪГЛАСИЕ

Приемам тази форма, за да покажа, че:

• (I) съм прочел и съм разбрал напълно всичко споменато по-горе, и:

• (II) съм съгласен за обработването и използването на личните ми данни с личен характер, в съответствие с посочените в настоящата форма. 

 

Aplicatii web, aplicatii custom, magazine on-line, promovare seo. Ghidul tau autentic de shopping.