Условия за ползване

Условия за ползване

 

Watchsale.bg сайт, наименован по-нататък "watchsale.ro" е собственост и се управлява от Бродекс Интернатионал Срл (Brodex International Srl).

 

Ползването на сайта watchsale.ro означава, разбиране и приемане на по-долу общите условия от всеки клиент.

 

watchsale.ro си запазва правото да променя и актуализира по всяко време съдържанието на този сайт, като и за Условията за ползване, без никаква предварителна нотификация.

 

1.           ДЕФИНИЦИИ

 

"Потребител" е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата watchsale.bg.

"Клиент" – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта по какъвто и да е начин, вкл. разглеждането му, онлайн пазаруване и др.

Продукти и услуги - всеки продукт или услуга, посочена в Поръчката, която ще бъде предоставена от Продавача на клиента.

Поръчка - електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието за да закупи Продукти или Услуги от Сайта, и да заплаща за тях.

Продавач – една от тези две компании, споменати по-горе.

Договор - една Поръчка потвърдена от Продавача, за което Продавачът се съгласява да продава и доставя Продукти и Услуги и Клиентат се съгласява да закупи, да получава и да направи плащане на тези Продукти и Услуги.

Куриер - всяко публично или частно лице, която осигурява експресни куриерски услуги.

 

2. Права на интелектуална собственост

 

Съдържание на сайта Watchsale.ro: изображения, текст, графики, скриптове, софтуер, правата върху дизайна, правата на модела, патенти, търговски марки, е изцяло собственост на ДРУЖЕСТВАТА и нейните доставчици и са защитени от Закона за авторското право и сродните права и от интелектуална и индустриална собственост закони. Използване без съгласие на компанията на всички елементи, изброени по-горе, е наказуемо в съответствие с изискванията на закона.

 

ДРУЖЕСТВАТА могат да предоставят на Потребителя / Клиента, по силата на споразумение, правото да използва при описана форма,  определено съдържание на сайта. Настоящото споразумение се прилага стриктно към съдържанието / съдържанията, дефинирани за определен период, установено в съгласие и само за лицето / лицата, за които се разрешава използването на това съдържание, без да могат да се използват други съдържанието на сайта watchsale.ro.

 

Използването в scotianul.ro на каквито и да било търговски наименования не представлява реклама на съответната компания. watchsale.ro не носи отговорност и не  може да бъде обвинен за щети, възникнали от използването на съдържанието на уеб сайта.

 

3. Освобождаване от отговорност

 

ДРУЖЕСТВОТО не гарантира, че сайтът, сервърите в което имат домейн, или имейлите изпратени от watchsale.ro са без вируси или други компютърни компоненти с потенциално вредни характер, че не съдържа грешки, пропуски, аварии, забавяния или прекъсвания в действие или предаване, провали на линията или други подобни фактори.Потребителят използва сайта на свой риск, watchsale.ro няма никаква отговорност за каквито и да били евентуалните преки или непреки щети, причинени от използването или достъпа до / посещавате на сайта или използването на информацията от сайта. ДРУЖЕСТВОТО не е отговорно за грешките или пропуските, които могат да възникнат в редактирането или представяване на материалите в сайта.

ДРУЖЕСТВОТО не поема отговорност за описания на продуктите, показани на сайта watchsale.ro място, които са на разположение на ДРУЖЕСТВОТО от доставчиците.

Информацията, съдържаща се в сайта scotianul.ro имат информативен характер и се предоставят на добри намерения от източници, които Продавача ги счита на доверие. Ако някоя от публикуваните статии или друга информация, попадат в обхвата на  Закона за авторското право и сродните му права, потребителят трябва да донесе това на вниманието на Продавача при info@watchsale.ro да се предприемат необходимите законови мерки.

watchsale.ro си запазва правото да атмени Поръчки за Продукти и Услуги, показани на сайта, в следствие на допуснати технически грешки, или или поради допуснати технически грешки показва ясно, грешни / абсурдни цени на продуктите (цени, които могат да бъдат оценявани като грешни / абсурдни цени за всяки купувачсъс средно ниво на обучение).

watchsale.ro, като организатор на рекламни кампании, не носи отговорност за всяка загуба или влошаване на ваучера на кампанията, не носи отговорност за фалшиви или повредени ваучери и си запазваме правото да анулира Ваучерът, който се използва за закупуване или да намали неговата стойност от възстановената сума, в случай на връщане по силата на закона, на продукта  участник в кампанията.

Всички линкове към други сайтове се предоставят единствено с оглед на улеснен достъп на информация, а watchsale.rне поема никаква отговорност или задължение за съдържанието на тези сайтове, за насърчаваните или продаваните продукти или услуги чрез тези сайтове.

 

4. Ограничаване на достъпа до сайта

 

Потребителите на сайта Watchsale.ro могат да коментират и както и всякакви други комуникации, могат да предават предложения, въпроси или информация, ако техният език е цивилизован и със съдържанието на комуникациите е незаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо, по никакъв начин не нарушава правото на личен живот на другите, не нарушава правата на интелектуална собственост, не съдържа вируси, не служи на рекламни кампании, които не са свързани с watchsale.ro, не ползва масови имейли или всяка друга форма на спам. Лицата, които използват фалшив имейл адрес или ще изпращат имейли или други съобщения от името на друго физическо или юридическо лице, или от името на друга самоличност, ще бъдат докладвани на компетентните органи. watchsale.ro не носи отговорност и няма да носи отговорност за обезщетение на вреди, причинени от такива съобщения.

 

5. Регистрация като Потребител

 

За да създадете профил в сайта watchsale.ro, Потребителят се задължава да използвате валиден имейл адрес. watchsale.ro може да откаже заявката за регистрация в сайта в ситуациите, в което открива, че Потребителят използва невярна информация или ползва услугите по начин, несъвместим с нормална практика.

 

6. Цената

 

Крайната цена, която клиентът плаща се състои от цена на продукта + разходите за доставката и / или съответните приходи. Цените за доставка са описани подробно на сайта.

 

Всички съответните цени за продаваните продукти и услуги чрез сайта scotianul.ro са изразени в лева и включват ДДС като следва:  по отношение на книгите - ДДС в 9%, по отношение на другите стоки и услуги - ДДС в 20%.

 

7. Поръяка

 

За да активирате услугата "Купи сега с един клик", Потребителят трябва да определи предпочитаните детайли за Поръчката (където трябва да бъде доставена, начин на изпращането и начин на плащането) в потребителският акаунт, а тези настройки ще бъдат запазени и ще се използват за всяка Поръчка с едно кликване. Тези настройки могат да бъдат променяни по всяко време.

По приключването на Поръчката, Клиентът гарантира, че всички данни са верни и точни, в противен случай той ще понесе последствията от тези грешки (забавена Поръяка, изпратена погрешно и т.н.).

watchsale.ro не може да носи отговорност за информация въведени неправилно, от която може да доведе до забавяне на доставката. В този контекст, всички транспортни такси, извършени във връзка с реекспедирането на поръчката ще бъдат направени за сметката на Клиента.

Чрез приключването на Поръчката, Клиентът се съгласява, че един представител на сайта scotianul.ro ще се свърже с него чрез всички налични средства, договорени между Страните (имейл / телефон), за лично потвърждение на Поръчката.

 

(Този имейл е само потвърждение за получаване на искане на поръчката от Вашата страна. Вашият договор за закупуване на тези продукти не е напълно завършен, докато ние не изпращаме имейл, удостоверяващ, че продуктите са били изпратени.)

watchsale.ro може да откаже поръчката след предварително уведомяване на Клиента, без никакви задължения между Страните и без някоя от Страните да предяви иск за обезщетение за следните ситуации:

• неизпълнение / невалидност на онлайн транзакция;

• отказ от банката която е издатела картата на Клиента / на транзакцията;

• непълни или неточни данни на Клиента;

• дейността на Клиента може да доведе щети на сайта watchsale.ro / на партньорите;

• неприета доставка в миналото;

• други обективни причини: ако клиентът не гарантира, че начина на плащане, е валиден и че не се получава чрез имамен метод или има съмнения за начина на плащане.

Дори и да са взели всички мерки, че информацията, представена в този сайт, да е точна и вярна, watchsale.ro не може да бъде отговорен за неточности, които могат да възникнат в сайта при попълването на формулярите от Клиента на приключването на Поръчката. Потребителите са отговорни за оценяване на точността, пълнотата и полезността на информацията, предоставена в наличните форми в този сайт.

В някои случаи и за обосновани причини, scotianul.ro си запазва правото да променя количеството на Стоките и / или Услугите от Поръчката. В тези ситуации scotianul.ro ще уведоми Клиента по електронна поща или на подадения телефон на разположение на Продавача за създаването на Поръчката и ще се върне платената сума.

Договорът се счита като приключен между Клиента и scotianul.ro когато Клиента  получава от watchsale.ro съобщение за изпращане за доставка на Поръчката, чрез уведомление в електронна поща и / или SMS .

Ако Стоката и / или Услугата, поръчана от Клиента не може да бъде доставена от watchsale.ro, ние се ангажираме да информираме Клиента за това и да върнем в сметката на Клиента стойността на Стоката и / или Услугата, в рамките на 30 дни, считано от датата, на която watchsale.ro е бил информиран за този факт, или след като Клиентът изрично е декларирал намерението си да прекрати Договора.

 

За продуктите с наличност "Ограничена наличност" е необходимо нашето потвърждение преди подаване на поръчката. В противен случай, Купувачът поема евентуално неспазване на наличната стока в склад, срока за връщане на авансово плащане на сумата, ако има такава, е до 30 дни.

 

8. Фактуриране - плащане

 

Цената, начина на плащане и датата на плащане, са посочени в Поръчката. Продавачът ще издава на Клиента фактура за доставените Продукти и Услуги, Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата, в съответствие с изискванията на закона.

Плащането може да стане онлайн или с наложен платеж. Фактурата се издава по електронен път чрез имейл, за тоава молим Ви да имате валиден имейл адрес, когато правите поръчка. Ние не сме отговорни, ако имейл адресът не е валиден.

 

9. Гаранция

 

За закупените продукти чрез онлайн магазин watchsale.ro се осигурява гаранция в съответствие с гаранционен Сертификат за всеки аферентен продукт. Юридическо лице което осигурява гаранция е упоменато на гаранционния Сертификат на продукта.

За да се възползва от гаранцията, Клиентът има следните задължения:

• продуктът да е бил закупен от watchsale.ro и да се използва само за целите, за които е създаден;

• да спазва инструкциите за употреба и използване на продукта в съответствие с инструкциите, издадени от производителя;

• да се запази гаранцията и на данъчния документ, с които е закупил продукта;

• да запази оригиналната опаковка и всичките аксесоари, които са дошли в него, и да ги достави с продукта в гаранция.

Мястото на което можете да се възползвате от гаранцията е обозначено в гаранционния Сертификат. Освен ако не е указано друго, разходите за транспорт се поемат от клиента. При загубване на гаранцията:

• механични аварии и повреди; прекомерно излагане на слънчева радиация; липсва или промени в серийния номер; промени в продукта;

• вреди, причинени в резултат на неспазване на инструкциите за употреба, транспорт, манипулация и монтаж, предвидени в инструкциите за употреба;

• механични повреди, причинени от удари на уреда или влошаване на маркировката на модела и сериен номер на уреда;

• наводнения, изгаряне, изложение на слънчева светлина, на мълния, промени или неправилна инсталация, неоторизирана интервенция;

• унищожаване на вътрешните вериги заради удар.

watchsale.ro не дава гаранции на Клиентите:

• ако закупения продукт не е в съответствие с изискванията и очакванията на Клиентите;

• след изтичанет на периода, за който Продавачът предоставя гаранция на продукта;

• ако замяната на несъвместимите продукти или компоненти, не е възможно да се осигурат, включително и поради липса на оборудване или свързани с тях технологии.

Всички други разпоредби, съдържащи се в действащото законодателство, за гарантираращите продадени продукти, са валидни. Правата на Клиентите са предвидени в съответното законодателство. Гаранция не се разширява до всички евентуални щети, причинени от използването на продукта.

 

10. Доставка

 

Очаквана дата на доставка, може да варира в зависимост от продукта и се показва в страницата на продукта, в страницата на Поръчката и в електронната поща или по телефона за потвърждаване на Поръчката.

За всички категории на продуктите, максималният срок на доставка е 30 дни след потвърждение на поръчката.

За продуктите в наличност, доставката ще бъде извършена само чрез куриер. Между регистрация на Поръчката и поемането й от куриера има период от 12-24 часа. Всяко по-нататъчно забавяне ще бъде

съобщено на Клиента и ще се уговори с него нов срок на доставка, която не може да надвишава максималния период, предвиден по-горе.

Ако продуктите не са в наличност (включително, когато цената или някои характеристики на продуктите са били претърпили промени след потвърждаването на Поръчката), ДРУЖЕСТВОТО ще информира клиента за неналичност и сумите, които той е заплатил ще бъдат възстановени в рамките на 14 дни. Клиентът може да потвърди, модификации на цените или характеристиките на продукта, като по този начин промени първоначалната Поръчка, а ДРУЖЕСТВАТА ще доставят стоката/продуктите в съответствие с променената Поръчка по този начин.

За продуктите, които не са в наличност, Клиентът се съгласява, че ДРУЖЕСТВОТО да достави продукт с качеството и цените, еквивалентни на тези изисквани. Ако Клиентът упражняват правото си на едностранен отказ на договора в рамките на 30 дни от получаване на стоката, разходите за връщане на стоката са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

 

11. Условия за доставка

 

По желание на watchsale.ro или на куриера, Клиентът трябва да докаже своята идентичност, ако е необходимо, чрез един или повече актове издадени от официалните власти и ще предостави номера на Поръчката, определен от Продавача.

Ако Клиентът не е в състояние лично да приема Поръчката, Поръчката ще бъде оставена на носочения адрес само на едно лице по-стар от 18 години, и то само след съобщение към куриера на номера на Поръчката.

Нито една поръчка за доставка няма да бъде удоволетворена ако Клиентът не отговаря на по-горните условия.

В случай, че доставката е до работното място на Клиента, като в този случай Куриера няма достъп до това място, Клиентът трябва да гарантира, че той може да получи тази Поръчка.

Куриерът ще се свърже предварително с Клиентът, за да получи от него потвърждение за присъствието му на адрес и час, избран по време на валидирането на Поръчката в сайта.

Клиентът поема ангажимента да присъства на посочения адрес за доставка, в избрания времеви интервал, в противен случай, той ще понесе аферентните разходи за доставка, свързани с възможни нови/други доставки. Интервал от време може да се промени и след подбора, само с съгласието/споразумението на куриера.

Доставката се счита за изпълнено от watchsale.ro, при предаване на поръчаните Продукти към Клиента на посочен адрес в момента на поставената Поръчка.

 

Не носим отговорност за евентуалните щети, причинени по време на транспортирането. Молим Ви, проверете пратката в присъствието на куриера, а ако има проблеми с нейната целост, правите доклад и снимки в присъствието на куриера. Всяка последваща жалба няма да бъде разглеждана.

 

12. Приемане на продуктите

 

Клиентът се задължава да подпише документа за доставка (товарителницата), представен от Куриера при доставка на поръчаните продукти, в който е приложен и данъчната касова бележка, които съдържа всяка необходима информация за доставените продукти (име на продукта, количество, цена). Също така, Клиентът ще провери дали продуктите са повредени или ако има пропуски и потенциалните проблеми ще бъдат собственоръчно споменати в известието за доставката, за да бъдат взети под внимание.

С подписването на известие за доставка/товарителницата, Клиента потвърждава получаването в добро състояние и в цялост Поръчаните продукти.

Не носим отговорност за евентуалните щети, причинени по време на транспортирането. Молим Ви, проверете пратката в присъствието на куриера, а ако има проблеми с нейната целост, правите доклад и снимки в присъствието на куриера. Всяка последваща жалба няма да бъде разглеждана.

 

12. Промоционални кодове

 

Промоционалните кодове, предлагани от Watchsale.ro във всякакви промоции са изключително валидни за споменатия раздел в имейл с предаването на кода, освен ако не е указан друго. Заслужава да се отбележи, че някои продукти са включени в категорията "Изключения", продукти, , за които не могат да се прилагат промоционални кодове, и се закупуват на цената, показана на сайта. Промоционалните кодове могат да се използват само в момента когато поставете поръчката, те не могат да бъдат използвани за намаляване на Поръчката след като тя е била пусната.

В една поръчка може да се използва само един промоционален код, страницата за Поръчка не позволява използването на няколко кода в същата Поръчка. За избираемостта на една промоция, не се вземат под внимание транспортните разходки, освен ако не е посочено друго. Промоциите, чиято цел е за намаляване на разходите за транспорт или предлага безплатна доставка, прилага се за всяка доставка.

В случай, че промоционалния код, е бил приложен в една Поръчка, която не е могла да бъде спазена или е била отменена поради някаква причина, Клиентът има право да поиска повторно активиране на промоционалния код, съответно само в писмена форма, чрез електронна поща на адрес info@watchsale.ro, съдържащ идентификационен номер на Поръчката, Име на Клиента и промоционален код. Това се реактивира за период от максимум 30 календарни дни.

Внимание! Промоциите в watchsale.ro не се обединяват между тях, се прилага най-високо намаление. Това се отнася за всяка форма на намаляване (карти за лоялност, промоционални кодове, ваучери за подаръци, процентни намаления на сайта и т.н.), като правило, освен ако не е посочено друго в промоцията. Също така, в случай, че съществуват ваучери с процентни намаления, притежателят на такъв ваучер не може да се възползва от обединяването предоставено от прилагането на ваучера с процентен намаление, ако съществува вече намаление по време на една промоция. Някои рекламни кампании не са обединяват с други отстъпки, промоции или действия за лоялност. Това е посочено в правилата на съответната кампания.

watchsale.ro установено едностранно или в сътрудничество с избрани доставчици на своите наредби за промоции и конкурси, които ги организира на watchsale.ro, тези са публикувани изключително на сайта. Промоциите се прилагат на Поръчкитекоито напълно отговарят на правилата, публикувани в сайта, по време на периода на валидност ясно споменато и до изчерпване на наличните количества.

watchsale.ro не гарантира наличността на продуктите в склада за целия период на промоцията и може да оттегли/спре промоцията без предварително уведомление.

 

13. Прекъсване на промоционална кампания

 

В случай на промоционална кампания организирана от scotianul.ro, този, в качеството си на организатор си запазва правото да прекрати извършването на промоционалната Кампания по всяко време в течение на своето развитие, с предварително информиране на потребителите с помощта на подходяща комуникация (публикуване на сайта, сигнализация/предупреждаване в магазините, и т.н.).

Организаторът си запазва правото да промени някое от условията, посочени в правилата на съответната кампания, по време на развиването на кампанията, от основателни причини, но не преди да уведоми публика за тези промени.

 

14. Общи разпоредби

 

Ваучери = промоционален код, промоционален талон.

Всеки ваучер е идентифициран чрез един код на ваучера и има различни изисквания за да бъде валиден и приложим. Молим Ви, да проверете внимателно всички подробности и информация от ваучера за отстъпка, така че остъпката да може да се предоставя.

Стойността на всеки ваучер е определена точно по него.

Разходите за транспорт и обработка се прилага за всеки закупен продукт, независимо от това стойността ако в промоции, правилник и т.н. не са посочени други разпоредби. По този начин, ако ваучера изисква определена минимална сума за пазаруване на продукти, транспортни такси, обработка и т.н. също се прилага и за тези продукти. Един ваучер не може да се използва за плащане на данъци, такси за доставка, обработка и други услуги, освен ако не е уговорено друго.

Всяка стока, независимо от промоцията, ще има минимална стойност, watchsale.ro не може да продава продукти с нула лева стойност/цена.

Клиентът ще плати данъка, който се изисква по закон, в зависимост от промоцията.

Ваучерите са валидни само, ако се използват по watchsale.ro сайт.

Ваучерите които са забранени от закона, ще се считат за невалидни.

Ваучерите не са за препродаване и не могат да бъдат превърнати в пари в брой.

Ваучерите не могат да се заменят, в случай, че са изгубени, откраднати или унищожени.

Всичките разпоредби, свързани с измамите, посочени в сайта www.watchsale.ro, са напълно приложими, във връзка с измамите свързани ваучерите, а опитта за измама ще се направи известен на оторизираните органи.

 

15. Условия за нанасяне

 

Всеки ваучер ще бъде ограничен, така че да не се допуска повече ваучери от един ИП адрес / от същия адрес.

Всяка промоция, за която се прилага ваучери за отстъпка е ограничена до един ваучер за всяко отделно физическо лице или юридическо лице (идентифициран като клиент / потребител / купувач).

Всеки ваучер е ограничен до едно ползване и е валиден за ограничен период от време, както ще бъде посочено в аферентите Условия за ползване, в имейла за предлагане на ваучера и потребителския акаунт в раздел "ваучери", или както е посочено в всяка промоция / оферта отчасти. watchsale.ro си запазва правото да променя или отменя тези ваучери по всяко време с предварително уведомяване на клиентите си.

Нито един ваучер не може да се прилага и към други оферти / промоции с изключение на тези стриктно посочени в съответната оферта.

В случай, че продуктите, за които се даваха ваучери и за които клиента се е квалифицирал за даване на промоцията, не са били закупени, ваучерът не може да бъде приложим. Например, ваучерите, предоставени на някои продукти, които впоследствие са отменени / върнати от клиента, не могат да се считат за валидни, той има ефект само като намаление прилаган по отношение на тези продукти действително платени.

Ваучер се прилага само за продукти / категории, изрично посочени като допустими/подходящи за промоция. Продуктите, които са изключени от промоцията се съобщават в условия за ползване или конкретни правилници или специални оферти в раздел "изключения". Тези изключения включват продукти, които по закон не могат да се продават с отстъпка.

Промоционалните оферти не могат да се обединяват в същата поръчка. Само един ваучер за отстъпка може да се използва на поръчка.

В случай на поръчките, които съдържат няколко продукта, стойноста на ваучера за отстъпка, се нанася/разпределя на всеки продукт отделно, в зависимост от процентната стойност на този продукт от обща стойност на поръчката, изключвайки разходите за доставката, обработка и други услуги.

Всеки ваучер ще бъде валиден като се започне с датата за прилагането му като намаление за вече пусната поръчка. Един ваучер не може да се приложи по поръчка, направена в минало.

 

16. Отмяна, отказ, връщане на поръчката

 

Когато се връщат продукти, закупени с ваучер, предоставената отстъпка, ще бъде задържан от стойността на връщането.

При връщане на продукти в незапечатано състояние, ние можем да оддържим процент от стойността на върнатия продукт. Това ще се съобщи на Купувача, след техническата и естетичната проверка, в рамките до 72 часа след получаване на продукта.

Ако енда поръчка, за която е било приложено намаляване чрез ваучера, е отменена, отхвърлена или напълно се връща, на клиентът ще се върне цялата сума платена а ваучерът ще стане невалиден и не може да бъде активиран отново.

Ако енда поръчка, за която е било приложено намаление чрез ваучера и съдържа няколко продукта е отменена, отхвърлена или частично върната, намалението приложено чрез ваучера не може да се приложи и към другите продукти, които остават в поръчката, ако стойноста на поръчката не отговаря на условията на офертата / промоцията. watchsale.ro няма да възстанови разпределената сума от ваучера, за продуктите отменени, отхвърлени или върнати като част от поръчка с множество продукти. На клиентът ще му бъде възстановена стойностата за този закупени продукт.

 

17. Кампаниите с подарък продукти

 

Всяка промоция, за който се прилага подарък продукти е ограничена до една поръчка за всяко отделно физическо лице или юридическо лице (идентифициран като клиент / потребител / купувач).

Ако една поръчка, за която бе предлаган подарък продукт е отхвърлена или напълно върната, клиента е длъжен да върне и подаръка на продукта в първоначалното си състояние, без повреди и запечатан.

 

18. Право на отказ

 

В съответствие с Извънредната Наредба № 34/2014г. относно правата на потребителите в договорите с изменение и допълнение на някои нормативни актове, Клиентът има следните права и задължения, свързани с изтеглянето от договора прекратен в разстояние:

Клиентът има право, преди изтичането на срока за отказ, за ​​да се откаже от договора, без да се налага да се обоснове решението да се оттегли и без да поема други разходи, освен тези предвидени в член 13, ал. (3) и член 14 от Извънредната Наредба № 34 / 2014г. в 14-дневен срок, считано от деня, в който влизат във владение на продукта. Разходите за връщане са за сметка на Клиента.

Клиентът се съгласява да върне само онези продукти, които са в същото състояние, в което са били доставени (в оригиналната опаковка с всичките аксесоари, с непокътнати етикети и с документите, придружаващи го). Ние не приемаме връщане на продуктите които показват/имат физически промени, удари, счупвания, драскотини, шокове/ сблъсъци, признаци на прекомерна употреба и / или неразрешени операции и т.н.

watchsale.ro ще възстанови на Клиента покупната цена на продукта в срок до 30 дни считано от датата за съобщение направена от Клиента до watchsale.ro, относно решението да се откаже от договора.

watchsale.ro би могъл да забави възстановяването на стойността на продукта до получаването на продавания продукт или до получаване на едно доказателство, според които той е бил изпратено.

Според закона, не са приложени  да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

•  при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиентаи потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача, и които могат да настъпят по време на срока за упражняване на правото на отказ;

• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

•  при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Продавача; 

• договорите, при които Клиентът специално е поискал на Продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Ако, при такова посещение Продавачът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани специално от Купувача, или достави други Стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни Услуги или Стоки;

• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;  

• за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания; 

• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Тези ограничения се отнасят в съответствие с Извънредната Наредба № 34/2014г. член 16.

Упражняването на правото на отказ

В случай, че Клиента иска оттеглянето/отказ от договора в рамките на законовия срок за отказване от договора, ако поръчката е заплатена, watchsale.ro се задължава да възтановява сумата в срок от 30 дни, считано от датата когата Клиентът е информирал, отностно за решението му да се откаже от Договора. Сумата ще бъде възстановена, както следва:

а. за поръчките заплатени с карта онлайн -> чрез възстановяване в сметката, от която плащането е било извършено;

б. за поръчки заплатени по банкова сметка/наложен платеж -> чрез банков превод;

в. за поръчки заплатени чрез други начини на плащане -> чрез връщане по банкова сметка, посочена от клиента;

г. Клиентът ще информира watchsale.ro относно намерението си да се откаже от договора, като ще попълва формата за връщане на продукт от клиентския му сметка/профил.

 

19. Доставчици

 

watchsale.ro има договори за дистрибуция на всеки продукт от всяка настояща категория в сайта. Доставчиците гарантират по отношение на собствеността на всички авторски права и разпространяване в Румъния, по отношение на качеството на продуктите, за автентичност на марките. watchsale.ro има законно разрешение от неговите доставчици, да публикува в сайта информация за продуктите им.

 

20. Forta majora

 

Нито една от страните по договора не може да носи отговорност за неизпълнение (общо / частично) или забавено изпълнение за задълженията си, ако те са причинени от непреодолима сила. Страните незабавно ще се информират за форсмажорни обстоятелства и ще предприемат всичките необходими мерки за ограничаване на последствията от събитието.

Ако в рамките на 15 дни, събитието за непреодолимата сила не спре, страните имат право да денонсират еднострано от договора, без да се претендират вреди- интереси.

Форсмажорни обстоятелства ще се доказвана в съответствие със закона.

 

21. Разрешаване на конфликти. Приложимо право

 

Договорат ще се управлява и тълкува в съответствие с румънското законодателство. Всеки изникнат конфликт между scotianul.ro и Клиентите ще бъде решен по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, първият начин за разрешаване на конфликтите с помоща на силата на закона, и ако с това не се успее/се проваля, да се обръща към компетентен румънски съдия от седалището на Клиента.

 

22. Измама

 

Създаване на няколко профили, използвайки на такива адреси автоматично генерирани и които изтичат след предварително определен период от време, за да се възползват за промоции или оферти, или с измамно поведение в състояние да засегне доброто функциониране на кампаниите е забранено и ще се счита за опит за измама.

Собственикат на сайта Watchsale.ro си запазва правото да блокира достъпа на профилите по този начин създавани и да откаже придобитите предимства/аферентните печалби по време на промоциите или офертите, да анулира/отмени профила без предизвестие, нотификация, други формалности или обезщетение.

Всеки опит за измама или всяка измама (като например, но без да се ограничава до: достъп до данни от всякакъв вид на друг Клиент watchsale.ro, промяня на съдържанието на сайта,  възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта watchsale.ro, злоупотребява с обществени средства съдаржанието на доставката на трети лица и т.н.) са наказуеми по наказателното право.

 

23. Заключителни разпоредби

 

Ако някое от горните клаузи ще бъдат открити като недействителн

Aplicatii web, aplicatii custom, magazine on-line, promovare seo. Ghidul tau autentic de shopping.